Reklamacje

Prawo do złożenia REKLAMACJI, posiada klient, którego produkt:

  • Posiadał wady produkcyjne,
  • Uległ zniszczeniu nie z powodów mechanicznych,
  • Został uszkodzony podczas transportu,

Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (np. paragon fiskalny albo faktura VAT) albo inny dowód zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone na Formularzu Reklamacji WOJTYCZKA, którego wzór można pobrać na stronie Sklepu Internetowej: www.wojtyczka.biz  

Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z podpisanym i uzupełnionym kompletem dokumentów na adres:

Tuptuś Wojciech Wojtyczka, ul. Waksmundzka 212, 34-400 Nowy Targ z dopiskiem

„REKLAMACJA – sklep internetowy”.

Dział reklamacji:

E-mail: reklamacje@wojtyczka.biz

O decyzji powiadomimy Państwa  poprzez e-mail.

*Dodatkowe informacje dotyczące reklamacji zajdą Państwo w punkcie VII Warunki reklamacji, znajdującym się w Regulaminie sklepu.